Avvikelserapport

Fyll i blanketten direkt på skärmen. Avvikelserapporten skickas till ansvarig personal på Aveio AV-Teknik AB. Ett ärende för avvikelserapporteringen skapas och uppföljning inleds. Det är viktigt att uppgiftslämnaren anger rätt kontaktuppgifter i formuläret för att vi ska kunna återkoppla i ärendet.

Datum när händelsen inträffade
Tidpunkt för händelsen
Fanns teknisk utrustning och material inblandat vid händelsen ? Om Ja beskriv typ av utrustning.
Vidtagna åtgärder direkt i anslutning till händelsen
Beskriv konsekvenser av händelsen för er verksamhet
Förslag till förbättring
Namn på uppgiftslämnare
Uppgiftslämnarens e-post
Uppgiftslämnarens telefonnummer