Policy Aveio AV-Teknik

Vårt kvalitets- och miljöarbete innebär att:

 • Vi tar ansvar för att levererad lösning/produkt fungerar.
 • Vi strävar ständigt efter att förbättra vår förmåga att leverera tjänster och
  lösningar enligt uppsatt kvalitetsledningssystem.
 • Vi åtar oss att uppfylla tillämpliga krav som är ställda på oss.
 • Vi levererar hållbar service och support.
 • Våra lösningar och produkter har ett uttalat miljöfokus gällande energiförbrukning.
 • Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder utifrån deras och deras kunders
  behov.
 • Vi mäter systematiskt hur nöjda våra kunder är.
 • Vi utvecklar våra medarbetares förmåga att möta marknadens och kundernas
  behov och krav.

GDPR Aveio AV-Teknik

GDPR

Ansvarig: Mats Gustafsson
Kategorier: Anställda, kunder, leverantörer
Förteckning:
Anställda: Namn, adress, personnummer, telefonnummer, kontouppgifter, närmast anhörig Används vid löneutbetalning samt annan relevant korrespondens

Kunder: Företagsnamn, faktureringsuppgifter, leveransadresser, e-post till kontaktpersoner, firmatecknare, personnummer firmatecknare. Kunder får också inloggning till aveios serviceportal. Kund väljer själv login. Kundregister finns upprättat i fortnox, SP samt Upsales. Används vid affärsrelaterad korrespondens. Inga uppgifter om tex personliga intressen eller annat antecknas eller sparas. Vid tex leverans från distributörer eller leverantörer kan Aveio dela med sig av leveransadress, telnr och e-postadress.

Vid tex anställnings avslutande plockas personuppgifter bort ur våra system.

Information om vilka uppgifter Aveio sparar och som omfattas av GDPR finns på aveio.se/gdpr

Eventuella nyhetsbrev samt informationsbrev kan kunden avsäga sig genom att svara på utskicket och be att bli ”raderad” från listan.

I övrigt använder vi laglistan.se samt verksamt.se för att säkerställa att vi följer lagstiftningen kring GDPR.